OKUL BAŞARISIZLIĞI

Günümüzde bilgi artışının her geçen gün artması ile birlikte ebeveynler çocuklarının başarısı noktasında daha fazla sorumluluk alması gerekmektedir.

Aileler tam da bu nokta da gerek bilgi fazlalığı gerek çocuklarının adaptasyonu noktasında dönem dönem zorluklar ile karşılaşmaktadırlar. Karşılaşılan bu zorluklar noktasında öğrencilerin bir kısmı başarılı bir tablo çizerken bir kısmı ise gerekli adaptasyonu sağlayamamakta ve başarısız bir tablo çizmektedir. Tam da bu noktada çocuklarda eğitimini devam ettirememe veya belli bir sınıfa kadar ilerleyebilme gibi sorunlar karşımıza çıkmaktadır.

Akademik başarısızlığın nedenleri ?

Çocuktan Kaynaklanan Sebepler

 1. Çocuğun gelişim düzeyi incelenmeden standart bilgilerin çocuğa verilmesi.
 2. Sosyal faaliyetler ve ilişkiler geri planda tutulup çocuğa bilginin ön planda tutulduğu bir sistemin uygulanması.
 3. Bilgilerin çocuğun bilişsel gelişimi ele alınmadan verilmesi sonucunda çocuğun kısa sürede bilgileri unutması ve baştan başlaması.
 4. Bir önemli nokta ise fiziksel nedenlerdir. Çocuğun 1.sınıfa başlamadan önce özellikle işitsel ve görme analizlerinin yapılması son derece önemlidir.
 5. Zihinsel noktada çocuğun bir yetersizliği varsa alması gereken eğitim bu yönde olmadır.
 6. Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu ise son dönemlerde sıkça karşılaşılan bir diğer sorundur. Bu durum çocuğun dersi anlamasını ve odaklanmasını engelleyecek bir zemin oluşturmaktadır.
 7. Okul fobisi, ebeveynden kopmama istediği, aile içi yaşanan sorunlar(hastalık, aile içi şiddet, anne baba çatışması) çocuğun başarısını etkileyen etkenlerdir.
 8. Çocuğu verimli ders çalışma alışkanlığının kazandırılmış olmaması ve doğru teknikleri bilmiyor olması.
 9. Çocuğun uyku ve beslenme düzenin bozuk olması yine uzun vadede önemli bir etkendir. Uykusuz ve aç olan bir öğrencinin derse odaklanması hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan ele aldığımızda son derece zordur.

Aileden Kaynaklanan Sebepler

 1. Ebeveynlerin kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan yetersiz bir seviyede olması.
 2. Ebeveynlerin çocuklarının kapasitesinin üzerinde bir beklentisi olması ve bu durumun sonucunda çocukta kaygı ve güven kaybının ortaya çıkması.
 3. Ya da tam tersi ailenin çocuktan beklentisinin çok az seviyelerde olması ve uzun vadede çocuğun kapasitesi altında bir tablo ortaya çıkması.
 4. Ailenin çocuktan sürekli ders çalışması gibi bir isteğinin ve baskısı olması ve sosyal aktivitelerini kısıtlaması çocukta derslerine karşı bir uzaklaşmaya sebebiyet verebilir.
 5. Evin içindeki anne baba anlaşmazlıkları ve kavgasının çocuğa yansıtılması.
 6. Ailenin okul ortamı ve öğretmen ile ilgili negatif düşüncelerini çocuğa yansıtması ve çocukta bir ön yargı oluşmasına sebebiyet vermesi.
 7. Çocuğa aile tarafından normalin üzerinde ilgi gösterilmesi, bütün işlerinin aile tarafından yapılması ve çocuğa sorumluluk verilmemesi noktasında çocuğun adaptasyon sorunu yaşaması.

Okuldan Kaynaklanan Nedenler

 1. Sınıfın ortamının kalabalık olması ile birlikte öğretmenin öğrenciler ile yeterince ilgilenememesi.
 2. Okula ilk başlayan bir öğrenci korku ve kaygılarını yenebileceği bir ortam ile karşılaşmalı ve bu yönde eğitim almalıdır.
 3. Öğretmen daima çocukları destekleyici bir hal ve tavır izlemeli.

Okula Bağlı Nedenler ?

 1. Sınıfın ortamının kalabalık olması ile birlikte öğretmenin öğrenciler ile yeterince ilgilenememesi.
 2. Okula ilk başlayan bir öğrenci korku ve kaygılarını yenebileceği bir ortam ile karşılaşmalı ve bu yönde eğitim almalıdır.
 3. Öğretmen daima çocukları destekleyici bir hal ve tavır izlemeli.
 4. Öğretilen bilgilerin çocuğun gelişim düzeyini ele almadan verilmesi.
 5. Sosyal faaliyetler ve ilişkiler geri planda tutulup çocuğa bilginin ön planda tutulduğu bir sistemin uygulanması.
 6. Bilgilerin çocuğun bilişsel gelişimi ele alınmadan verilmesi sonucunda çocuğun kısa sürede bilgileri unutması ve baştan başlaması.
 7. Sınıf ortamında sağlıklı iletişimin sağlanmaması ve çocuğun akran zorbalığına maruz kalması gibi sorunlar yaşaması.

Çocuğun okulda başarısızlık nedenleri ?

 1. Sınıfın ortamının kalabalık olması ile birlikte öğretmenin öğrenciler ile yeterince ilgilenememesi.
 2. Okula ilk başlayan bir öğrenci korku ve kaygılarını yenebileceği bir ortam ile karşılaşmalı ve bu yönde eğitim almalıdır.
 3. Öğretmen daima çocukları destekleyici bir hal ve tavır izlemeli.
 4. Öğretilen bilgilerin çocuğun gelişim düzeyini ele almadan verilmesi.
 5. Sosyal faaliyetler ve ilişkiler geri planda tutulup çocuğa bilginin ön planda tutulduğu bir sistemin uygulanması.
 6. Bilgilerin çocuğun bilişsel gelişimi ele alınmadan verilmesi sonucunda çocuğun kısa sürede bilgileri unutması ve baştan başlaması.
 7. Sınıf ortamında sağlıklı iletişimin sağlanmaması ve çocuğun akran zorbalığına maruz kalması gibi sorunlar yaşaması.

Başarısızlığın Sonuçları

Okul dönemine başlayan bir çocukta;

 • Fiziki Kriterler
 • Zihinsel Kriterler
 • Öğrenme Güçlüğü ve Öğrenme bozuklukları
 • Çocuğun Duygu Durumu
 • Sürmekte Olan Varsa Hastalığı
 • Uyku Ve Beslenme Düzeni
 • Ailevi İlişkiler
 • Okul İle İlgili Sorunlar

gibi kriterler ele alınmadan ve gerekli analizler yapılmadan çocuk okula başlatıldığında, çocukta uzun vadede akademik başarısızlık görülmesi muhtemeldir. Çocuğun yaşamakta olduğu başarısızlık duygusu ilerleyen süreçte çocukta başta;

 • Özgüven Kaybı
 • Kaygı
 • Depresyon
 • Sinir ve Şiddet İçerikli Davranışlar
 • İçe Kapanıklık

gibi birçok sorun olarak karşımıza çıkarmaktadır.

         Başarısız Öğrenci

Günümüzde bilgi artışının her geçen gün artması ile birlikte ebeveynler çocuklarının başarısı noktasında daha fazla sorumluluk alması gerekmektedir. Aileler tam da bu nokta da gerek bilgi fazlalığı gerek çocuklarının adaptasyonu noktasında dönem dönem zorluklar ile karşılaşmaktadırlar. Karşılaşılan bu zorluklar noktasında öğrencilerin bir kısmı başarılı bir tablo çizerken bir kısmı ise gerekli adaptasyonu sağlayamamakta ve başarısız bir tablo çizmektedir. Tam da bu noktada çocuklarda eğitimini devam ettirememe veya belli bir sınıfa kadar ilerleyebilme gibi sorunlar karşımıza çıkmaktadır.