bilişsel

AKTİVİTE PROGRAMI

01.

Chc Modeline Göre  Bilişsel Beceriler

Kristalize zeka, akıcı zeka, niceliksel akıl yürütme, okuma yazma becerileri, kısa süreli bellek, uzun süreli depolama ve geri çağırma, görsel işlemleme, işitsel işlemleme, işlem hızı, karar/tepki hızı olarak tanımlanmıştır. Bu bilişsel alanlar programda şu başlıklar altında birleştirilerek her bir seviyede 4 kitapta toplanmıştır. 

 

CHC Modeline Göre Belirlenen Bilişsel Gelişim Alanları Her Bir Seviyede 4 Kitapta Toplanmıştır.

02.

çok Kapsamlı İçerik

Program basit, orta ve ileri olarak tanımlanabilen üç seviyeden oluşmaktadır. Her seviyede yaklaşık 800 aktivite yer almaktadır. Öğrenciye hangi seviye programın uygulanacağına danışman karar verir. Aktiviteler hem eğlenceli hem de doğrudan gelişim odaklıdır.

Aktivitelerin yer aldığı kitapların özel baskısı ve spiral cilt sistemi ise öğrencinin kolay kullanımını sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

 

03.

Kişiye Özel Gelişim Programı

Her öğrencinin bilişsel gelişim ihtiyacı birbirinden farklılıklar gösterebilmektedir. Bu yüzden öncelikle öğrencinin hangi alanlarda daha yoğun bir desteğe ihtiyacı olduğu yapılan testlerle belirlenir. 

Buna göre oluşturulan program neurosound programları ile birlikte uygulanır. Bu iki programın bir arada uygulanmasının amacı neurosound programı sayesinde yapılan seansların etkisini artırmak ve çocukta meydana gelen gelişmeyi pekiştirmektir. 

 

04.

KAPSAMLI PROGRAM

Bu program öylesine kapsamlı bir programdır ki birçok kuruluşta sadece bu tür programlarla çocuklara gelişim programları uygulanmaktadır. 

Ülkemizde hali hazırda çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü gibi alanlarda sadece bu tür destekleyici uygulamalarla gelişim programları düzenlendiği dikkate alınırsa neuroboost programının ne kadar faydalı bir uygulama olduğu da ortaya çıkacaktır.

neurosound

sistemi hakkında detaylı bilgi için

bize ulaşın