DENGE

MOTOR EĞİTİMİ

01.

Dünyada İlk Ve Tek

Bilişsel gelişim programlarının bir parçası olan denge motor eğitimi sistemi dünyada sadece bizim tasarladığımız bir programdır. Bir benzerine hiç rastlamadık. Sistem tüm duyu sistemlerini bir arada kullanarak duyuların bütünlenmesi yoluyla  bilişsel gelişimi tamamlamaktadır. 

Çünkü gerçek anlamda bir gelişim programından söz edebilmek için tüm duyuların algılama ve öğrenme süreçlerinde aynı anda yer alması gerekir. Farklı duyu bütünleme programları vardır ama bizim programımızı eşsiz kılan özellik başka bir programda yoktur.

 

02.

Vestibular Sistem Ve Bilişsel Gelişim

Kulak içerisinde yer alan yarım daire kanalları ve salyangoz olarak adlandırılan bölge, bedenimizin denge koordinasyon, ince motor alanlarını yönettiği gibi aynı zamanda dikkat ve odaklanma becerilerinin de merkezini oluşturur.  İşitsel fonksiyonlar görsel ve vestibular (hareket) sistemi ile birlikte çalışır. Her ritmin bedendeki iz düşümü farklıdır. 

Örneğin bir insanın marş dinlerken yürüme biçimi ve temposu ile hareketli bir dans müziği dinlerken temposu aynı değildir. Bu durum bize kulak ve beden ilişkisini açıklamak için bir örnektir. Vestibular sistem sayesinde okuma, yazma ve ince motor becerilerini de gerçekleştiririz.

 

Dinleme becerilerini geliştiren bir insan sesini daha iyi kullanmayı öğrendiği gibi bedeni üzerinde de daha kontrollü ve dengeli olmayı öğrenir. 

Bilişsel becerileri zayıf çocukların beden duruşu ve postürlerindeki hatalar hemen göze çarpar. Çocukların bilişsel gelişimi iyileştikçe daha dik ve düzgün bir beden duruşu kazandıkları gibi ince motor becerileri de artar. Okuma problemi olan çocukların dinleme becerileri geliştikçe ya da dil bozukluğu olan bireylerin konuşmaları düzelip akıcılaştıkça, beden duruşları, gözle takip etme becerileri, odaklanabilmek için gerekli göz kaslarını da daha iyi kullanabildikleri görülmüştür. 

Beden koordinasyonu ile birlikte lateral-yanal baskınlık da olumlu yönde etkilenmiştir. Vestibular sistem diğer duyulara anlam veren en önemli sistemdir.

03.

Denge Motor Eğitimi Nasıl Yapılır?

Bu program bir denge aleti ile yapılır. Denge aleti aynı zamanda bilgisayara bağlıdır. Çocuğa denge aleti üzerinde bazı egzersizler yaptırılır. Yirmiden fazla egzersiz programı vardır. Program aynı zamanda bir ölçme ve değerlendirme yaparak gelişimi raporlamaktadır.

Eğitmen çocuğa özel program  ayarlaması yapabilmektedir. Programların bir kısmı oyun gibi kurgular üzerinden planlanmıştır. Bu sayede çocuk için gelişim ve öğrenme süreci eğlenceli hale getirilmiş olmaktadır. Bu program Neurosound programlarının kalıcı etki yaratması bakımından çok önemli bir tamamlayıcı programdır.

neurosound

sistemi hakkında detaylı bilgi için

bize ulaşın