DÜŞÜNME BECERİLERİ

PROGRAMI NEDİR ?

Düşünme becerileri programının Türkiye’de bir benzeri yoktur. Bu kadar kapsamlı ve kazanımı yüksek bir program şüphesiz büyük bir uzmanlık ve ekip çalışması sonucu hazırlanmıştır. Programı NeuroSound genel merkezi ve Konya şubesinde görev yapan on kişilik PDR uzmanları ve çocuk gelişim uzmanları uzun bir çalışma sürecinin sonunda hazırlamışlardır. Üstelik program gerek uygulama gerek ölçme değerlendirme açısından da benzersiz özellikler taşımaktadır.

Düşünme becerileri programının amacı çocukların öğrenme sürecini yapılandırmaktır. Her öğrenci akademik süreç içerisinde sözel, sayısal, dil gelişimi, problem çözme, anlama ve kavrama, ilişki kurma, analiz etme, sonuca varma gibi temel becerilere ihtiyaç duyar. Ancak her öğrencinin öğrenme biçimi farklıdır. Ayrıca özel problemleri olan bireylerin standart eğitim sistemi içerisinde öğrenme ve gelişme süreçleri hep geriden takip etme şeklinde ilerler.

Günümüzde eğitim sisteminde de bir değişim yaşanmaktadır. Bu yeni konsepte göre öğrencilerin şu temeller üzerinde öğrenebilmesi amaçlanmaktadır. Bu temeller şunlardır; Bilgiyi Edinebilme, Akıl Yürütme, Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme, Düşündüğünü İfade etme’dir. Artık günümüzde çocuklar daha anaokulu ve ilk okul döneminden itibaren bu beceriler üzerine temellendirilen bir eğitim modeline maruz kalmaktadır. LGS sınavları ve LYS sınavları da artık bu temeller üzerinden yapılmaktadır. Sınav sistemlerindeki değişen soru şekilleri yeni nesil olarak adlandırılan sorular düşünme becerilerini zihinsel olarak aktif kullanabilen çocuklara yöneliktir. Bu nedenle çocukların düşünme becerileri eğitimi almaları, zihinlerinin aktif hale getirilmeleri onları hem hayata hazırlayacak hem de sınavlarda başarılı olabilmelerine zemin hazırlayacaktır.

Katalog İndir