DÜŞÜNME BECERİLERİ

PROGRAMINDA NELER VAR ?

Programın içerisinde bir çocuğun akademik süreçlerinde ihtiyaç duyacağı zihinsel becerileri yapılandıran oldukça geniş bir içerik havuzu vardır. 19 bölümden oluşan içerikler aynı zamanda her bölüm için üç seviyede hazırlanmıştır. Her bölüm kolay, orta ve zor olmak üzere üç seviyelidir. Sistem özellikle çocuğun yaşı yerine hazır olma durumunu esas almıştır.
Programın bölümleri şöyledir:

 • Akıl yürütme
 • Mantık
 • Şekil zemin
 • Tamamlama
 • Benzerlikler
 • Bütünün parçaları
 • Tümdengelim
 • Tümevarım
 • Analoji (sözel çağrışım)
 • Görsel çağrışım
 • Görsel sıralama
 • Yer yön
 • Simetri
 • Görsel hafıza
 • Koordinat
 • Sözel örüntü
 • Görsel örüntü
Katalog İndir