duygusal

ZEKA PROGRAMI

Bilişsel Gelişim Programına İhtiyacı Olan Çocukların Aynı Zamanda Duygusal Gelişim Programlarına da İhtiyacı Vardır.

Bu programlar birbirinin tamamlayıcısı durumundadır. Hatta duygusal ve bilişsel alan birbiri ile neden sonuç ilişkisi bakımından da ele alınmalıdır. Neurosound programı uyguladığımız yüzlerce çocuk üzerinden edindiğimiz tecrübelerimize göre bilişsel ve duygusal program bir arada uygulandığında çok daha kalıcı ve etkili sonuçlar almak mümkündür.

01.

Duygusal Zeka Nedir

Duygusal zeka farklı şekillerde tanımlanabilir. Biz duygusal zekayı bir bireyin duygularının farkına varması, gerektiğinde onu kontrol edebilmesi ve içinde bulunduğu farklı durumlarda bile kendini en doğru şekilde ifade edebilme becerisi olarak tanımlıyoruz.

Çocukların maruz kaldıkları pek çok olumsuz olay duygusal durumlarında çeşitli problemler meydana getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak ise çocuğun akademik, psikolojik ve sosyal gelişimi olumsuz etkilenmektedir. Çocuk çevresi ile sağlıklı ilişkiler kuramadığı gibi kontrol edemediği kendi duyguları da onun önünde bir engel teşkil etmektedir. Bunun için önce çocukta bir farkındalık çalışması ve beraberinde baş etme becerilerinin öğretilmesi gerekmektedir.

 

02.

Duygusal Zeka Eğitimi Nasıl Yapılır

Neurosound programları  çocuğun duygusal durumunu düzenleme açısından oldukça etkilidir. Örneğin; çocukların sakinleşmesi, öfke kontrolü veya özgüven gibi konularda neurosound programları doğrudan etkilidir.

Çocuğun profiline göre seçilen dinleti frekansları zaten bu etkiyi meydana getirmektedir. Bu sırada uzman eşliğinde yapılan  duygusal zeka çalışmaları çocuk üzerinde hem farkındalığı arttıran hem de duyguların kontrolü konusunda pekiştirici etki meydana getirmektedir.

Bu program bir uzman tarafından uygulanır. Çocuğun test ve değerlendirme sonuçlarına göre hangi duyguların çalışılması gerektiği belirlenir ve neurosound programları süresi içerisinde uzman eşliğinde bu program uygulanır. Program interaktif uygulamalar içermektedir.

 

03.

Duygusal Zeka Programında  Neler Var

Duygusal zeka programı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi olmak üzere dört seviye olarak oluşturulmuştur.

İlkokul ve ortaokul seviyesi için 100 tane  uygulama vardır. İlkokul seviyesi için olan uygulamalar anaokuluna, ortaokul için olan uygulamalar ise lise seviyesine uyarlanarak toplamda 200 tane uygulama oluşturulmuştur.

Bu uygulamaların içerisinde çocukların en çok problem yaşadıkları alanları temsil eden öfke, özgüven, içe kapanıklık, empati, kıskançlık, hedef belirleme, kendini ifade etme, korkular, takıntılar, kaygı gibi duygular vardır. Uzman bir terapist dilerse bu program ile çocuklara terapi desteği de sağlayabilir.

 

04.

Daha Özgüvenli Çocuklar İçin

Duygusal problemler ile baş etmek zorunda kalan bir çocuk için hayat çok zordur. Ne kadar zeki olursa olsun hiçbir zaman kendisinden bekleneni veremeyecektir. Çoğu zaman çocukların duygusal problemlerinin farkına varılmaz. Örneğin bir çocuğun içe kapanıklığı veya özgüven eksikliği başarısızlığın bir sonucu olarak görülür ve çocuk sadece bilişsel becerileri geliştirme sayesinde başarıya güdülenmeye çalışılır. Oysa duygusal problemler doğru teşhis edildiğinde daha etkili sonuçlar almak mümkün olacaktır.

Neurosound programları alan çocukların öğretmenlerinden aldığımız en önemli geri bildirim; çocukta derse katılım, parmak kaldırma, sözlü cevap verme ve kendini ifade etme becerilerinin çok kısa sürede gözle görülür derecede iyileştiğini göstermektedir. 

Programın özgüven üzerindeki muhteşem etkisi sayesinde çocuklar kendi problemlerini kendileri çözebilmektedir.

neurosound

sistemi hakkında detaylı bilgi için

bize ulaşın