NEUROBALANCE

Denge Motor Eğitimi

Neurosound sisteminin en önemli farklılığı tüm duyu sistemlerinin birbirleri ile eşgüdümlü çalıştığı gerçeğinden yola çıkmasıdır. Neurosound sadece işitsel algı geliştiren bir sistem değildir. Tüm duyuların birlikte düzenlenmesi esasına dayanır.
İşitsel fonksiyonlar görsel ve vestibular (hareket) sistemi ile birlikte çalışır. Her ritmin bedendeki izdüşümü farklıdır. Örneğin bir insanın marş dinlerken yürüme biçimi ve temposu ile hareketli bir dans müziği dinlerken temposu aynı olmayacaktır. Bu durum bize kulak ve beden ilişkisini açıklamak için iyi bir örnektir. Vestibular sistem sayesinde okuma, yazma ve ince motor becerilerini de gerçekleştiririz.
Dinleme becerilerini geliştiren bir insan sesini daha iyi kullanmayı öğrendiği gibi bedeni üzerinde de daha kontrollü ve dengeli olmayı öğrenir. Tüm ses sanatçıları aynı zamanda beden duruşu ve kontrolünü kullanabilen kişilerdir.

okuma problemi olan çocukların dinleme becerileri geliştikçe ya da dil bozukluğu olan bireylerin konuşmaları düzelip akıcılaştıkça, beden duruşları, gözle takip etme becerileri, odaklanabilmek için gerekli göz kaslarını da daha iyi kullanabildikleri görülmüştür. Beden koordinasyonu ile birlikte lateral-yanal baskınlık da olumlu yönde etkilenmiştir. Vestibular sistem diğer duyumlara anlam veren en önemli sistemdir.
Neurobalance programı tamamlayıcı bir gelişim programıdır. Neurosound programı alan bir çocuk programın belirli evrelerinde bu programı da alır. Bilgisayara bağlı bir denge düzeneğini ileri, geri, sağa ve sola hareket ettirerek oyun oynama esasına dayalı eğlenceli bir programdır.