NEUROBOOST

Aktivite Programı

CHC modeline göre bilişsel beceriler 10 alandan oluşmaktadır. Bunlar kristalize zeka, akıcı zeka, niceliksel akıl yürütme, okuma yazma becerileri, kısa süreli bellek, uzun süreli depolama ve geri çağırma, görsel işlemleme, işitsel işlemleme, işlem hızı, karar/tepki hızı olarak tanımlanmıştır.
Neurosound sistemi bir öğrencinin ortalama 60 seans uygulama almasını gerektirir. Bu seansların tamamlanması ise iki buçuk ay gibi bir sürede olmaktadır. Öğrencinin danışmanla geçirdiği bu zamanı daha nitelikli hale dönüştürmek ve programdan maksimum fayda elde etmesini sağlamak amacıyla bu program hazırlanmıştır.

Neuroboost programının kullanım sistemi oldukça basittir. Öğrenci programa daha başlamadan oluşturulan profil ölçeği ile yapılan çeşitli test ve değerlendirme araçları problemli alanları ortaya koymaktadır. Neurosound programları oluşturulan profile göre ilerlerken aynı zaman dilimi içinde Neuroboost programı ile de elde edilen kazanımları pekiştirme sağlanır. Danışman içinde her bir seviye için ortalama 800 uygulamadan oluşan zengin bir etkinlik havuzu sunmaktadır.

Ülkemizde hali hazırda çocuklarda dikkat eksikliği öğrenme güçlüğü gibi alanlarda sadece bu tür destekleyici uygulamalarla gelişim programları düzenlendiği dikkate alınırsa Neuroboost programının ne kadar faydalı bir uygulama olduğu da ortaya çıkacaktır.

CHC Modeline göre belirlenen bilişsel gelişim alanları her bir seviyede 4 kitapta toplanmıştır. Bu kitaplar şunlardır.

 • Boyama (çok amaçlı)
 • İnce Motor Becerileri
 • İşleyen Bellek
 • Mekansal Algı
 • Sözel Beceriler
 • Tepki Hızı
 • Boyama
 • İnce Motor Becerileri
 • İşleyen Bellek
 • Mekansal Algı
 • Sözel Beceriler
 • Tepki Hızı