NEUROSOUND Neden Bu Kadar Etkilidir?

Kulaklarımızı sadece bir işitme organı olarak biliriz. Oysa kulaklarımız beynimize açılan kapılardır. Aynı zamanda denge motor sistemini de kulak yönetir. Beynimize kulak enerji sağlar. Beyin sapından tüm vücudumuza dağılan tüm ana sinir sisteminin büyük bir bölümü aynı zamanda kulak ile de bağlantılıdır. Bu sayede kulak aynı zamanda vücudumuzu da yöneten bir organdır. En temel duyusal organımızdır. Neurosound kulağın iç yapısında bulunan kasları yüksek ve düşük frekanslı sesler yardımıyla uyarır ve onlara adeta egzersiz yaptırır. Bu sayede hem nöral sistemi uyarır hem de vestibülar sisteme etki ederek beden kontrolü sağlar

Kulak üzerinde bu çalışmalar yapılırken programın diğer uygulamaları ile nöral sistem çoklu uyarana maruz bırakılır. Diğer uygulamalar şöyledir.

-Bilişsel gelişim programı. Üç seviye ve her seviyede 800 aktivite.

-Duygusal zeka programı. Dört seviye yaklaşık 200 uygulama.

-Denge koordinasyon çalışmaları. Beden kontrolü dikkat ve odaklanma için.

-Ev destek programı. Bir yıl süreli. Günde 20 dakika oyun temelli çoklu gelişim ve takip programı.

Bir çocukta gelişim tüm alanları ile desteklenmedikçe istenen sonuçları almak mümkün olmamaktadır. Örneğin dikkat eksikliği yaşayan bir çocuğun akademik başarısı istenen seviyede olmayabilir, bundan dolayı akranları ile uyumsuzluk da yaşayabilir, aile içinde baskıya maruz kalmış da olabilir, duygusal anlamda öfkeli, hırçın ya da tam tersi içe kapanmış ve özgüveni düşmüş de olabilir. Bu durum sıklıkla yaşanan bir durumdur. Bu durumda olan bir çocukla hem bilişsel, hem duygusal hem davranışsal gelişim sağlayan bir programla çalışılmazsa istenen netice alınmayabilir.

Neurosound sistemi gelişimi bir bütün olarak ele alan ve her yönüyle çalışan bütünsel gelişim programı olduğu için etkilidir.

Yüksek ve düşük frekanslı ses modülasyonu ile yapılan terapi ve gelişim programları hakkında dünyada çok sayıda bilimsel çalışma mevcuttur.Aşağıdaki makaleler bunlara örnektir.

Bilimsel Makaleler