NeuroSound Nedir ?

Hayatımızın her anında bir çok sese maruz kalırız. Ancak her sesi algılama ve tepki verme biçimi aynı değildir. Birisiyle konuşma ve birisini dinleme, kalabalık bir ortamdaki uğultu, evde otururken dışardan gelen araba sesleri ve gürültüler, bir ambulans sesi, köpek havlaması, bir düdük sesi ve bir müzik vb. farklı frekanslardaki seslere örnektir. Bazı sesleri duyarız, farkederiz ve gerektiğinde tepki veririz. Bazı sesleri bir uğultu olarak duyarız ama tepki vermeyiz. Bazı sesleri ise hem duymayız hem de tepki vermeyiz. Çünkü her ses kulağımıza farklı frekanslardan gelir. İnsanların bu seslere yüksek veya alçak duyarlılıkları vardır. Bu konuda yaşanan problemler işitsel algı problemi olarak ortaya çıkar ve bu durum ise dikkat ve odaklanma, öğrenme, yönergeleri takip etmede güçlükler, ortama uyum sorunları, bilginin beynimizde geç işlemlenmesi gibi sonuçlara yol açabilir.

Neurosound kulağı eğiterek seslere karşı duyarlılığımızı düzenleyen bir ses modülasyon sistemidir. Bu sayede dikkat, odaklanma ve öğrenme süreçleri daha etkili bir şekilde düzenlenmiş olur. Örneğin dikkat ve odaklanma problemi yaşayan bir çocuğun ders çalışırken en ufak bir ses duyması onun dikkatini dağıtmaya yeter. Çünkü kulağı gereksiz sesleri arka planda tutacak kadar eğitilmiş değildir.

Neurosound bir tedavi değildir. Bütünsel gelişim programıdır. Bu program cihazdan ibaret olmayıp bilişsel, duygusal ve bedensel gelişimi destekleyen uygulamaların toplamından oluşan gelişim destek programlarıdır.

Neurosound bütünsel gelişim sisteminin temel yaklaşımı nöral sistemimizi çoklu

uyaranlar yardımı ile uyarmak ve geliştirmek suretiyle olumlu bir etki meydana getirmek anlayışına dayanır. Bu yüzden sistem birbirini destekleyen bir çok tamamlayıcı programdan oluşmaktadır. Neurosound bu programların hepsinin ortak adıdır.