facebook

Problem Çözme

Problem çözme becerileri; bir çocuğun başarısız olduğu bir dersi kendi çabası ile geçebilme gibi sıradan bir olay olabileceği gibi gelecek kariyerini belirleme çabaları gibi çok önemli bir problemde olabilir. Hayatımızın her döneminde bir çok problemin çözümü ile karşı karşıya kalırız.  Bilişsel psikolojide ise bir  problemi keşfetmek, değerlendirmek ve çözmek için çaba gösterdiğimiz zihinsel bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç problemin keşfedilmesi, problemi çözmek için karar almamız ve bunun için harekete geçmemizi içerir. Ancak karşılaştığımız problemleri çözme aşamasına geçmeden önce problemin ne olduğunu iyice anlamak, problemin önemi ve boyutları ile ilgili farkındalık oluşturmak oldukça önemlidir. Bu adımı doğru bir şekilde yapamazsak üreteceğimiz çözümlerde aynı oranda problemli olabilir. Problem çözme becerilerine sahip olmak kolay bir süreç değildir. Problem çözme becerisi için bazı yetkinliklerin kazanılmış olması gereklidir.

Neurosound uygulama merkezlerimizde oniki yaşından küçük çocuklar için “Duygusal Zeka” programı ile, oniki yaşından büyük çocuklar için ise“Psikolojik Sağlamlık- Dirayet” programlarımız çocuklarda problem çözme becerilerini geliştirme programıdır. İçerik ve yöntem olarak benzersiz bir programdır. Bu programı uzmanlarımız Neurosound uygulamaları ile birlikte uygulamaktadır. Neurosound uygulamaları ile çocuğun çeşitli zihinsel süreçleri üzerinde  iyileşme sağlanırken Psikolojik Sağlamlık programı ile de çocuğa kendi problemlerini çözebilme yetisi sağlanmaktadır. Ayrıca Düşünme Becerileri programımızda çocukların problem çözme becerilerini destekleyen zengin bir programdır. Bu programlar birlikte uygulandığında çok daha başarılı sonuçlar alınacaktır.

NEUROSOUND NEDİR?

Neurosound yüksek frekanslı ses modülasyonu yoluyla nöral sistemi işleyen, işitsel algı geliştirme sistemidir. Ancak Neurosound sistemi sadece işitsel algı geliştirme sisteminden ibaret değildir. Duyusal, bilişsel, duygusal ve akademik gelişimi destekleyen on ayrı programın hepsinin NEUROSOUND markası adı altında birleştirilmiş uygulamalarıdır.

NEUROSOUND sistemi dünyada eşsiz bir sistemdir. İşitsel algı alanında benzer cihazlar ve uygulamalar vardır. Bizim farklılığımız problemi tanıma ve programı bütünsel olarak bireyselleştirme esasına dayanmaktadır. Yani sadece NEUROSOUND cihazı ile uyguladığımız program ile değil duyusal, bilişsel, duygusal ve akademik programlar ile de kişiye özel uygulamalardan oluşmaktadır. Bu kadar çok alana aynı anda cevap verebilen bir başka program yoktur. Çocukların psikolojik, bilişsel ve gelişimsel problemlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan, kalıcı çözümler üreten, gelişimin her safhasını ölçme değerlendirme sistemiyle raporlayan eşsiz bir sistemdir. Bilişsel problemlerin nedenleri ve çözümüne ilişkin yaklaşımlarımız bilimsel veriler ışığında geliştirdiğimiz bize özgü programlardır.

Neurosound programları tıbbi bir tedavi değildir. Neurosound çocukların gelişim, öğrenme ve psiko-sosyal problemlerine, beynimizin nöro plastisite özelliğinden yararlanarak, çözüm sağlayan yöntemler içermektedir. Yaptığımız uygulamalarımızın tabi ki sınırlılıkları da vardır. Tedavi ve ilaç kullanımı gerektiren problemler bizim işimiz değildir. Ancak bir psikiyatr veya nörolog tedavi sürecine ek olarak bizim araçlarımızdan da yararlanabilir. Ayrıca uygulamalarımızı psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, eğitimciler ve çocuk gelişim uzmanları da kullanabilir.

Kısaca Neurosound bir çocuğun psikolojik, fiziksel ve duygusal gelişimini birbiri ile tamamlayan nörogelişimsel programlardan oluşan psikoeğitim metodudur.

Psikoeğitim (psychoeducation): Baş etme becerilerinin ve uzun süreli destek sistemlerinin harekete geçirilmesinin ve alternatif baş etme yöntemlerinin araştırıldığı bir bilgilendirme ve güçlendirme programıdır.

Sesin beyinimizde yarattığı mucize

Neurosound bütünsel bir gelişim programıdır.

Çocukların nöro gelişimsel problemlerinde kalıcı sonuçlar elde edebilmek için bütünsel yaklaşım esastır.

Programlarımız çocukların zeka, duygusal, akademik, psikolojik ve davranışsal gelişimlerini sağlamak üzere tasarlanmış ve birbiri ile entegre edilmiştir.

Her danışanın programı kendisine özel olarak planlanır.

Neurosound programları çocuğun ihtiyacına göre uzun veya kısa programlar şeklinde olabilir.

Ayrıca zorunlu hallerde seansların bir kısmı ev cihazı ile ev ortamında da uygulanabilir.

Neurosound bir tedavi değildir. Ancak program uyguladığımız her çocukta mutlaka gelişim sağlarız.

Neurosound programları kanıta dayalı uygulamalardan oluşur. Bu nedenle programların her safhası ölçümlenir ve raporlanır.

Yarının güçlü ve başarılı bireyleri, bugünün sağlam ve berrak zihinlere sahip çocuklarıdır.

Uzman görüşleri

MEHMET AKİF TOROMAN | MALTEPE

MERVE TAYIZ BABACAN | MUĞLA

REMZİ KESKİN | ÇANAKKALE

Neurosound sonrası veli görüşleri
Basında biz
Neurosound Avantajlarından Faydalanmak İçin Formu Doldurun Sizi Arayalım

Yenilikçi programımızla daha odaklı ve verimli olun. Şimdi iletişime geçin!