facebook

NEUROSOUND NEDİR?

Neurosound yüksek frekanslı ses modülasyonu yoluyla nöral sistemi işleyen, işitsel algı geliştirme sistemidir. Ancak Neurosound sistemi sadece işitsel algı geliştirme sisteminden ibaret değildir. Duyusal, bilişsel, duygusal ve akademik gelişimi destekleyen on ayrı programın hepsinin NEUROSOUND markası adı altında birleştirilmiş uygulamalarıdır.

NEUROSOUND sistemi dünyada eşsiz bir sistemdir. İşitsel algı alanında benzer cihazlar ve uygulamalar vardır. Bizim farklılığımız problemi tanıma ve programı bütünsel olarak bireyselleştirme esasına dayanmaktadır. Yani sadece NEUROSOUND cihazı ile uyguladığımız program ile değil duyusal, bilişsel, duygusal ve akademik programlar ile de kişiye özel uygulamalardan oluşmaktadır. Bu kadar çok alana aynı anda cevap verebilen bir başka program yoktur. Çocukların psikolojik, bilişsel ve gelişimsel problemlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan, kalıcı çözümler üreten, gelişimin her safhasını ölçme değerlendirme sistemiyle raporlayan eşsiz bir sistemdir. Bilişsel problemlerin nedenleri ve çözümüne ilişkin yaklaşımlarımız bilimsel veriler ışığında geliştirdiğimiz bize özgü programlardır.

Neurosound programları tıbbi bir tedavi değildir. Neurosound çocukların gelişim, öğrenme ve psiko-sosyal problemlerine, beynimizin nöro plastisite özelliğinden yararlanarak, çözüm sağlayan yöntemler içermektedir. Yaptığımız uygulamalarımızın tabi ki sınırlılıkları da vardır. Tedavi ve ilaç kullanımı gerektiren problemler bizim işimiz değildir. Ancak bir psikiyatr veya nörolog tedavi sürecine ek olarak bizim araçlarımızdan da yararlanabilir. Ayrıca uygulamalarımızı psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, eğitimciler ve çocuk gelişim uzmanları da kullanabilir.

Kısaca Neurosound bir çocuğun psikolojik, fiziksel ve duygusal gelişimini birbiri ile tamamlayan nörogelişimsel programlardan oluşan psikoeğitim metodudur.

Psikoeğitim (psychoeducation): Baş etme becerilerinin ve uzun süreli destek sistemlerinin harekete geçirilmesinin ve alternatif baş etme yöntemlerinin araştırıldığı bir bilgilendirme ve güçlendirme programıdır.

NEUROSOUND GERÇEKTEN ETKİLİ Mİ?

Neurosound’un gerçekten çok etkili bir uygulama olduğunu her yönüyle ispat edecek çok sayıda delile sahibiz. 10.000 den fazla danışana Neurosound programları uyguladık. Bütün uygulamalarımızın sonuçları kayıt altındadır. Neurosound’un çok etkili olmasının temel nedeni kişiye özel olmak kaydıyla çoklu uygulamalar içeriyor olmasıdır. Bu uygulamalar içerisinde şüphesiz en öne çıkanı, yüksek frekanslı sesleri modüle ederek, kulak üzerinden beyni aktive eden neurosound  cihazlarıdır.

Neurosound cihazları diğer neurosound uygulamalarının bir parçasıdır. Programlarımız bir bütün olarak uygulandığında istenen sonuçlara mutlaka ulaşılacaktır. Neurosound cihazları, diğer programların çocuğun zihninde bir karşılık bulması ve sağlanan gelişimin kalıcı olması için en kritik görevi yerine getirir. Bunun için ise beynimizin adeta dışa açılan bir kapısı olan kulak organı üzerinden etki sağlar. Bu etkiyi anlamak için öncelikle kulak ve beyin ilişkisini anlamamız lazım.

Biz kulaklarımızı sadece bir işitme organı olarak biliriz. Oysa kulaklarımız beynimize açılan kapılardır. Aynı zamanda kulak içinde yer alan vestibüler sistem tüm kaslarımızı ve denge motor sistemini yönetir. Beynimize kulak enerji sağlar. Beyin sapından tüm vücudumuza dağılan ana sinir sisteminin büyük bir bölümü aynı zamanda kulak ile de bağlantılıdır. Bu sayede kulak vücudumuzu da yöneten bir organdır. En temel duyusal organımızdır. Neurosound kulağın iç yapısında bulunan kasları yüksek ve düşük frekanslı sesler yardımıyla uyarır ve onlara adeta egzersiz yaptırır. Bu sayede hem nöral sistemi uyarır hem de vestibülar sisteme etki ederek beden kontrolü sağlar. Vestibüler sistem dikkat ve odaklanmanın da merkezidir. Bu bölgenin uyarılması tüm gelişim programlarının başarısı için önemlidir.

Neurosound cihazları ile  yapılan uygulamalar ayrıca duyusal, bilişsel ve bedensel egzersizlerle de desteklendiği için etki oranı çok yüksektir. Buna ilave olarak çocuğun durumuna göre duygusal, psikolojik  ve akademik gelişim programları ile de bütünsel gelişim sağlanmış olur.  İşte bu yüzden neurosound uygulamaları çok etkili ve kalıcıdır. Türkiye’nin her yerinde programlarımızı almış danışanların başarı hikayeleri bunun en büyük ispatıdır.

NEUROSOUND NERELERDE KULLANILIR?

Neurosound sisteminde bir cihaz uygulaması vardır ancak neurosound cihazı tıbbi bir cihaz değildir. Klinik amaçlar için kullanılmaz. Çünkü sistem cihazdan ibaret bir uygulama değildir. Sistem içerisinde 10’dan fazla uygulama ve program vardır. Bu programların hepsi kişiye özel programlara dönüştürülerek kullanılır. Başta gelişim problemleri, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve çeşitli davranışsal problemler gibi oldukça geniş bir alanda kullanılabilir. Burada önemli olan şey danışmanın danışanı iyi tanıması ve analiz ederek hangi programları kullanması gerektiğini belirlemesidir. Ayrıca program için uygun olmayan, tıbbi destek veya tedavi alması gereken kişilerin tespit edilip ilgili kurumlara ve uzmanlara yönlendirilmesi de bizim önemli bir prensibimizdir. Cihazlarımızın ve programlarımızın insan sağlığına, uygulanan tedavilere, engelleyici ve zararlı herhangi bir yönü yoktur. Bu çerçevede şu problemler için bir destek eğitimi ve gelişim programı olarak güvenle kullanılabilir.

ÇOCUKLARDA GELİŞİM PROBLEMLERİ
 • Gecikmiş gelişim bozuklukları
 • Gecikmiş konuşma
 • Yaşıtlarına göre geç öğrenme
 • Motor becerilerinde zayıflık
 • Okuma güçlüğü çekme
 • Renk ve sayıları öğrenmede zorluk yaşayanlar
PSİKOLOJİK PROBLEMLER
 • Genel gerginlik hali
 • İçe kapanıklık
 • Belirli seslere aşırı duyarlılık
 • Takıntılar -Korkular-kaygılar
 • Öz güven eksikliği
 • Huzursuzluk ve Hiperaktiflik
 • Öfke ve asabi davranışlar
 • Yaşam enerjisi düşüklüğü
DAVRANIŞ PROBLEMLERİ
 • Kaygı ve huzursuzluk hali
 • Öfke kontrolü, asabi davranışlar
 • Yaşam enerjisi düşüklüğü
 • Akran zorbalığı
 • Saldırganlık
TANILI PROBLEMLER
 • Otistik problemler
 • Beyin hasarı olan çocuklar
 • Zeka geriliği
 • İşitsel algı bozuklukları
 • Kulak çınlaması
 • İnme sonrası iyileşme
VESTİBÜLER SİSTEM PROBLEMLERİ
 • Dikkat ve odaklanma problemleri
 • Denge koordinasyon becerilerinde zayıflık
 • Beden duruş ve konumlanma zayıflığı
 • Motor becerilerinde zayıflık
 • El göz koordinasyonu problemleri
KİŞİSEL GELİŞİM
 •  Hafızayı güçlendirme
 • Akademik başarı
 • Sınav kaygısını yenme
 • Oto kontrol ve planlama becerileri
 • Dürtü kontrolü
 • Yabancı dil öğrenme
 • Hitabet, şarkı söyleme ve ses kullanma becerilerini geliştirme

UYGULAMA YETKİSİNİ KİMLER ALABİLİR?

Neurosound uygulama merkezlerinde tüm programlar bir psikolog veya psikolojik danışman sorumluluğunda yapılır. Bu yüzden Neurosound eğitimini ve uygulama yetkisini alan kişinin psikolog veya psikolojik danışman olması gereklidir. Ancak programların uygulanma sürecinde psikolog  veya psikolojik danışman dışında özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişim uzmanları, okul öncesi öğretmenliği mezunları, dil ve konuşma terapisi mezunları gibi uzmanlarda görev alabilirler. Bu meslek mensupları Neurosound yetki belgesi alamaz ancak uzman uygulamacı eğitimi sertifikası alabilirler.

Neurosound Avantajlarından Faydalanmak İçin Formu Doldurun Sizi Arayalım

Yenilikçi programımızla daha odaklı ve verimli olun. Şimdi iletişime geçin!

  yono rummy

  rummy deity

  betvisa

  yolo247

  sky247

  91 club

  lotus365

  jeetbuzz

  Mksports

  1xbet

  gullybet

  iplwin

  ipl win

  rummy nabob 777

  rummy gold

  rummy nabob

  rummy modern

  rummy apk

  my 11 circle

  dafabet

  Faridabad Satta

  Satta King 786

  Dafabet

  betvisa

  yono rummy