Ağustos 11, 2021

DİSKALKULİ / MATEMATİK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme güçlüğü çeşitlerinden biri olan Diskalkuli; “matematik bozukluğu” olarak bilinmektedir. Diskalkuli; matematiksel kavramları, sembolleri anlama, işlemleme, hesaplama, sayıları tanıma ve bunları doğru şekilde kullanma gibi durumlarda […]
Ağustos 11, 2021

Sosyal Kaygı Bozukluğu

Sosyal kaygı; kişinin sosyal çevresi tarafından eleştirilme, yargılanma ve rezil olma konusunda tedirgin olması; yoğun, belirgin ve sürekli olarak korku yaşaması durumudur. Birey, başkaları tarafından olumsuz […]
Ağustos 4, 2021

PANDEMİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Pandemi döneminde hem yetişkinler hem çocuklar zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak etkilenmiştir. Kaygı, stres, sevdiklerimizi kaybetme korkusu, gelecekteki tehlikeler ve yaşanan belirsizlik tüm insanlık üzerinde fazlasıyla […]
Ağustos 4, 2021

ÇOCUKLARDA KARANLIK KORKUSU

Karanlık korkusu çocuklarda en sık görülen korkulardan biridir. 5 yaşın altında olan çocuklar soyut düşünebilme becerileri yeterince gelişemediği için somut olarak göremedikleri, varlığını algılayamadıkları her şeyden […]
Ağustos 4, 2021

EKRAN KARŞISINDA YEMEK YEME

Çocukların gelişiminde beslenme alışkanlıkları çok büyük bir öneme sahiptir. Sağlıklı beslenmek büyüme, hormonlar, beyin gelişimi ve bilişsel gelişim üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Yaşamın ilk iki […]
Ağustos 4, 2021

Uykuya Geçiş

Çocukların uykuda geçirmesi gereken süre yetişkinlerden farklıdır. Çocukların uyku sürelerinin yetişkinlere göre daha fazla olması gerekmektedir. Yeni doğan döneminde bebekler günde yaklaşık 12-16 saat uyurlar. Çocuklar; […]
Ağustos 4, 2021

Tırnak Yeme (Onikofaji)

Tırnak yeme genellikle çocuklarda, gençlerde sıklıkla görülen problemli bir davranıştır. Ağzına bir şeyler götürme oral dönemde (0-1 yaş) var olan bir alışkanlıktır. Çocuklar 3-4 yaşlarına geldiğinde […]
Ağustos 4, 2021

Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkileri

Çocuklarda ilk olarak ailede başlayan iletişim; dünyayı keşfetme, bağlanma, kendini ifade edebilme becerileri akranlarının da katılımıyla daha da gelişir. Özellikle günümüzde anne-babaların çalışması sebebi ile kreşe […]
Temmuz 15, 2021

ÇOCUKLAR VE MASALLAR

ÇOCUKLAR VE MASALLAR Bebekler anne karnından itibaren gelen seslere duyarlı olmaya başlarlar. Bu yüzden çocukların yaratıcı düşünebilmesi ve sağlıklı bir psikolojik gelişim için aileler küçük yaşlardan […]
Katalog İndir