facebook

Dikkat Eksikliği

Okul öncesi dönemde ve okul çağında kendini gösteren veya farkına varılan ve genelde erişkinliğe kadar süren bir problemdir. Dikkat eksikliği hayatın her döneminde ciddiye alınması gereken bir problemdir. DİKKAT OLMADAN ÖĞRENME OLMAZ. Tüm bilişsel fonksiyonların temelinde dikkat vardır.

Dikkat eksikliğine bazı durumlarda hiperaktivite de eşlik edebilir. Bu durumda kişinin davranışlarının kontrolünü sağlamakta zorlanması ve öğrenme gerektiren bir durum karşısında dikkatini sürdürememesi sorununu yaşadığı görülür. İki problemin bir arada olması baş edilmesi gereken çok ciddi bir durumun varlığına işaret eder.

Neurosound dinleti programı ile daha sakin frekanslar vererek aşırı hareketli bireylerin sakinleşmesini ve dikkat süresinin artması hedeflenir. Metal Timer; bilişsel becerileri ve birçok beyin fonksiyonunu zamanlama ve ritmik hareketlerle geliştiren bir psikoeğitim programıdır. Bireyin kendi içsel saatine odaklanarak uyaran ses ile aynı anda el, ayak, bazen de her ikisi ile hareket yapması beyin ile tüm kas ve sinir sistemini senkronize eden bir etki yaratır. Bu etki, sinir sistemi ve kaslar arasındaki etkileşimi artırdığı gibi aynı zamanda beyinde yeni nöral ağların oluşmasını da sağlar. Böylece dikkatini vermekte ve sürdürmekte, dürtüsel davranışlarını sese göre düzenleyerek azalmasını ve planlama becerilerinin gelişmesi sağlanır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite problemini bir arada yaşayan çocuklarda Dürtüsellik ve Zamanlama gibi problemlerde eşlik edebilmektedir. Bu durumda Neurosound programları ile beraber MentalTimer programı da uygulamak çok daha yüksek oranda başarı sağlar. MentalTimer sistemi beyin saati üzerinden zamanlama, dürtü kontrolü, dikkat ve hiperaktiviteyi düzenleyen eşsiz bir programdır.

NEUROSOUND NEDİR?

Neurosound yüksek frekanslı ses modülasyonu yoluyla nöral sistemi işleyen, işitsel algı geliştirme sistemidir. Ancak Neurosound sistemi sadece işitsel algı geliştirme sisteminden ibaret değildir. Duyusal, bilişsel, duygusal ve akademik gelişimi destekleyen on ayrı programın hepsinin NEUROSOUND markası adı altında birleştirilmiş uygulamalarıdır.

NEUROSOUND sistemi dünyada eşsiz bir sistemdir. İşitsel algı alanında benzer cihazlar ve uygulamalar vardır. Bizim farklılığımız problemi tanıma ve programı bütünsel olarak bireyselleştirme esasına dayanmaktadır. Yani sadece NEUROSOUND cihazı ile uyguladığımız program ile değil duyusal, bilişsel, duygusal ve akademik programlar ile de kişiye özel uygulamalardan oluşmaktadır. Bu kadar çok alana aynı anda cevap verebilen bir başka program yoktur. Çocukların psikolojik, bilişsel ve gelişimsel problemlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan, kalıcı çözümler üreten, gelişimin her safhasını ölçme değerlendirme sistemiyle raporlayan eşsiz bir sistemdir. Bilişsel problemlerin nedenleri ve çözümüne ilişkin yaklaşımlarımız bilimsel veriler ışığında geliştirdiğimiz bize özgü programlardır.

Neurosound programları tıbbi bir tedavi değildir. Neurosound çocukların gelişim, öğrenme ve psiko-sosyal problemlerine, beynimizin nöro plastisite özelliğinden yararlanarak, çözüm sağlayan yöntemler içermektedir. Yaptığımız uygulamalarımızın tabi ki sınırlılıkları da vardır. Tedavi ve ilaç kullanımı gerektiren problemler bizim işimiz değildir. Ancak bir psikiyatr veya nörolog tedavi sürecine ek olarak bizim araçlarımızdan da yararlanabilir. Ayrıca uygulamalarımızı psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, eğitimciler ve çocuk gelişim uzmanları da kullanabilir.

Kısaca Neurosound bir çocuğun psikolojik, fiziksel ve duygusal gelişimini birbiri ile tamamlayan nörogelişimsel programlardan oluşan psikoeğitim metodudur.

Psikoeğitim (psychoeducation): Baş etme becerilerinin ve uzun süreli destek sistemlerinin harekete geçirilmesinin ve alternatif baş etme yöntemlerinin araştırıldığı bir bilgilendirme ve güçlendirme programıdır.

Sesin beyinimizde yarattığı mucize

Neurosound bütünsel bir gelişim programıdır.

Çocukların nöro gelişimsel problemlerinde kalıcı sonuçlar elde edebilmek için bütünsel yaklaşım esastır.

Programlarımız çocukların zeka, duygusal, akademik, psikolojik ve davranışsal gelişimlerini sağlamak üzere tasarlanmış ve birbiri ile entegre edilmiştir.

Her danışanın programı kendisine özel olarak planlanır.

Neurosound programları çocuğun ihtiyacına göre uzun veya kısa programlar şeklinde olabilir.

Ayrıca zorunlu hallerde seansların bir kısmı ev cihazı ile ev ortamında da uygulanabilir.

Neurosound bir tedavi değildir. Ancak program uyguladığımız her çocukta mutlaka gelişim sağlarız.

Neurosound programları kanıta dayalı uygulamalardan oluşur. Bu nedenle programların her safhası ölçümlenir ve raporlanır.

Yarının güçlü ve başarılı bireyleri, bugünün sağlam ve berrak zihinlere sahip çocuklarıdır.

Uzman görüşleri

MEHMET AKİF TOROMAN | MALTEPE

MERVE TAYIZ BABACAN | MUĞLA

REMZİ KESKİN | ÇANAKKALE

Neurosound sonrası veli görüşleri
Basında biz
Neurosound Avantajlarından Faydalanmak İçin Formu Doldurun Sizi Arayalım

Yenilikçi programımızla daha odaklı ve verimli olun. Şimdi iletişime geçin!

  yono rummy

  rummy deity

  betvisa

  yolo247

  sky247

  91 club

  lotus365

  jeetbuzz

  Mksports

  1xbet

  gullybet

  iplwin

  ipl win

  rummy nabob 777

  rummy gold

  rummy nabob

  rummy modern

  rummy apk

  my 11 circle

  dafabet

  Faridabad Satta

  Satta King 786

  Dafabet

  betvisa

  yono rummy