facebook

Dikkat ve Odaklanma

Geliştirilebilir bir beceri olan dikkat, Neurosound ile merkezi sinir sisteminin doğal bir yol olan ses ile kulak üzerinden uyarılmasıyla geliştirilir. Beynin nöroplastisite özelliğine bağlı olarak Neurosound dinletileri beyinde yeni nöral ağlar oluşturur. Böylece dikkatin toplanması ve sürdürülmesinde kalıcı bir gelişme sağlanır. Neurosound, psiko-eğitimsel bir yaklaşımı benimser. Bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak frekansı belirlenmiş ses ile orta kulak kasları uyarılarak dinleme becerileri geliştirilir ve artık birey duyduklarını daha çok dinleyebilmeye başlar. Dinleme, dikkat gerektiren bir eylemdir. Neurosound ile “Şimdi ve burada olma” halinin sağlanır. Ve böylelikle ana ilişkin farkındalık ve dikkat geliştirilmiş olur. Neurosound hem hava yoluyla hem de bone conduction adı verilen kemik yoluyla çift yönlü ses uyarımı verir. Bu çift yönlü uyarım beyne giden sesin alınması ve işlenmesinde kulağın çift yönlü eğitilmesinin yanında dikkat/odaklanma ile ilgili beynin bir bütün olarak uyarılması ve geliştirilmesi anlamına gelir. Bu çift yönlü uyarımla vestibüler sistemin daha sağlıklı çalışması ve böylelikle bedenimiz aracılığıyla dünyayla kurduğumuz ilişkinin gelişmesi de sistematik olarak desteklenmiş olur. Tüm bu çalışmalar bir bütün olarak dikkat ve odaklanma ve buna bağlı becerilerin kalıcı olarak gelişimini sağlar.

Neurosound uygulaması ile birlikte dikkat ve odaklanmayı destekleyen diğer uygulamalarımızda oldukça etkildir. Mentaltimer sistemi de  dikkat ve odaklanma becerileri üzerine temellenmiş bir uygulamadır. Ayrıca düşünme becerileri, neurofitness 1-2-3 uyglamaları da dikkati çok yönlü olarak dsetekleyen uygulamalardır. Bölünmüş dikkat, sürdürülebilir dikkat, seçici dikkat gibi beceriler ayrı ayrı uygulamalarla desteklenir. Dikkat geliştirme konusunda programlarımızın başarısı %100 dür.

NEUROSOUND NEDİR?

Neurosound yüksek frekanslı ses modülasyonu yoluyla nöral sistemi işleyen, işitsel algı geliştirme sistemidir. Ancak Neurosound sistemi sadece işitsel algı geliştirme sisteminden ibaret değildir. Duyusal, bilişsel, duygusal ve akademik gelişimi destekleyen on ayrı programın hepsinin NEUROSOUND markası adı altında birleştirilmiş uygulamalarıdır.

NEUROSOUND sistemi dünyada eşsiz bir sistemdir. İşitsel algı alanında benzer cihazlar ve uygulamalar vardır. Bizim farklılığımız problemi tanıma ve programı bütünsel olarak bireyselleştirme esasına dayanmaktadır. Yani sadece NEUROSOUND cihazı ile uyguladığımız program ile değil duyusal, bilişsel, duygusal ve akademik programlar ile de kişiye özel uygulamalardan oluşmaktadır. Bu kadar çok alana aynı anda cevap verebilen bir başka program yoktur. Çocukların psikolojik, bilişsel ve gelişimsel problemlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan, kalıcı çözümler üreten, gelişimin her safhasını ölçme değerlendirme sistemiyle raporlayan eşsiz bir sistemdir. Bilişsel problemlerin nedenleri ve çözümüne ilişkin yaklaşımlarımız bilimsel veriler ışığında geliştirdiğimiz bize özgü programlardır.

Neurosound programları tıbbi bir tedavi değildir. Neurosound çocukların gelişim, öğrenme ve psiko-sosyal problemlerine, beynimizin nöro plastisite özelliğinden yararlanarak, çözüm sağlayan yöntemler içermektedir. Yaptığımız uygulamalarımızın tabi ki sınırlılıkları da vardır. Tedavi ve ilaç kullanımı gerektiren problemler bizim işimiz değildir. Ancak bir psikiyatr veya nörolog tedavi sürecine ek olarak bizim araçlarımızdan da yararlanabilir. Ayrıca uygulamalarımızı psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, eğitimciler ve çocuk gelişim uzmanları da kullanabilir.

Kısaca Neurosound bir çocuğun psikolojik, fiziksel ve duygusal gelişimini birbiri ile tamamlayan nörogelişimsel programlardan oluşan psikoeğitim metodudur.

Psikoeğitim (psychoeducation): Baş etme becerilerinin ve uzun süreli destek sistemlerinin harekete geçirilmesinin ve alternatif baş etme yöntemlerinin araştırıldığı bir bilgilendirme ve güçlendirme programıdır.

Sesin beyinimizde yarattığı mucize

Neurosound bütünsel bir gelişim programıdır.

Çocukların nöro gelişimsel problemlerinde kalıcı sonuçlar elde edebilmek için bütünsel yaklaşım esastır.

Programlarımız çocukların zeka, duygusal, akademik, psikolojik ve davranışsal gelişimlerini sağlamak üzere tasarlanmış ve birbiri ile entegre edilmiştir.

Her danışanın programı kendisine özel olarak planlanır.

Neurosound programları çocuğun ihtiyacına göre uzun veya kısa programlar şeklinde olabilir.

Ayrıca zorunlu hallerde seansların bir kısmı ev cihazı ile ev ortamında da uygulanabilir.

Neurosound bir tedavi değildir. Ancak program uyguladığımız her çocukta mutlaka gelişim sağlarız.

Neurosound programları kanıta dayalı uygulamalardan oluşur. Bu nedenle programların her safhası ölçümlenir ve raporlanır.

Yarının güçlü ve başarılı bireyleri, bugünün sağlam ve berrak zihinlere sahip çocuklarıdır.

Uzman görüşleri

MEHMET AKİF TOROMAN | MALTEPE

MERVE TAYIZ BABACAN | MUĞLA

REMZİ KESKİN | ÇANAKKALE

Neurosound sonrası veli görüşleri
Basında biz
Neurosound Avantajlarından Faydalanmak İçin Formu Doldurun Sizi Arayalım

Yenilikçi programımızla daha odaklı ve verimli olun. Şimdi iletişime geçin!

  yono rummy

  rummy deity

  betvisa

  yolo247

  sky247

  91 club

  lotus365

  jeetbuzz

  Mksports

  1xbet

  gullybet

  iplwin

  ipl win

  rummy nabob 777

  rummy gold

  rummy nabob

  rummy modern

  rummy apk

  my 11 circle

  dafabet

  Faridabad Satta

  Satta King 786

  Dafabet

  betvisa

  yono rummy