facebook

Zeka Geriliği

Zekanın bir çok tanımı vardır. Yaygın olarak zeka öğrenme ve problem çözme becerileri olarak algılanır. Kolay öğrenen veya yaşıtlarına göre aynı seviyede gelişim gösteren çocuklar normal zeka kabul edilir. Zeka geriliği ise bir çocuğun akranlarına göre öğrenme becerilerinin yetersiz olması ve öğrenmede zorluk yaşaması olarak adlandırılabilir. Bütünsel anlamda zeka olarak adlandırılan kavramın içinde birçok bileşen bulunur. Pass teorisine göre zekanın dört bileşeni vardır. Bunlar dikkat, planlama becerileri, ardışık işlemler ve eş zamanlılık olarak ifade edilebilir. Ayrıca bu dört bileşenin bir çok alt bileşeni mevcuttur. Bu temel yaklaşıma paralel olarak zeka; dikkat, mantık muhakeme, hafıza, problem çözme becerileri olarak ta ifade edilir.

Zeka geriliği genetik faktörler, kromozomal anomaliler, hamilelik dönemindeki bazı problemler gibi nedenlerle bu sorun ortaya çıkmış olabilir. Bu temel faktörlerin yanında yetiştirilme tarzı, uyaran eksikliği, travmatik nedenler ve çocuğun gelişim sürecindeki yaşanabilecek bazı olumsuz nedenlerden dolayı da zeka geriliği gibi algılanan sorunlar olabilir.

Zeka geriliği olan çocukların çeşitli eğitimlerle öğrenme becerileri artırılabilir. Hafif düzey zeka sorunu olan çocuklar ise etkili programlarla normal düzey çocuklar gibi eğitimlerini sürdürebilirler. Neurosound ve Mentaltimer programları bu konuda etkili bir program olarak kullanılabilir. Burada şu soruyu sormak gerekir. Böyle bir problemde Neurosound ve Mentaltimer nasıl etki eder?

Neurosound ses ile beynimize güçlü uyaranlar verir ve yeni nöral ağlar oluşmasını sağlar. Beynimizin birçok bölgesini uyarır. Zekanın ve öğrenmenin en temel bileşeni olan dikkati artırır. İşitsel algıyı geliştirir. Nöral ağların gelişmesi sonucu mantık muhakeme becerileri artar. Mentaltimer ise ritim ve senkronize hareketler yoluyla nöral sistemi uyarır ve bu sayede yeni nöral ağların oluşmasın sağlar. Ayrıca dikkat, mantık muhakeme, planlama (sıralı işlemler) becerilerini artırır. Bu becerilerin gelişmesi doğal olarak zeka üzerinde oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarır.

Neurosound programları içerisinde yer alan “Düşünme Becerileri” programı içerisinde pass teorisi modeline göre zekanın temel bileşenleri olarak kabul edilen dikkat, planlama, ardışık işlemler ve eş zamanlılık ile ilgili çok güçlü egzersizler vardır. Bu egzersizler basit, orta ve ileri düzey olarak planlanmıştır. Özellikle hafif düzey zeka sorunu olan bir çocuk basit düzey egzersizlerden kademeli olarak orta ve ileri düzeye doğru ilerleyebilir. Bunun dışında Neurosound programları içerisinde yer alan diğer bir uygulama olan “Neurofitness” uygulamaları da zeka geriliği olan çocuklar için uygulanabilir. Bu programda basit düzeyden ileri düzeye kadar ayarlanabilir.

Neurosound programlarına başlamadan önce her  çocuğa zekayı kullanabilme potansiyelini ölçen bir test yapılır. Bu test “Bilişsel Performans Testi” dir. Program sonunda çocukların performans puanlarında ciddi artışlar  vardır.

NEUROSOUND NEDİR?

Neurosound yüksek frekanslı ses modülasyonu yoluyla nöral sistemi işleyen, işitsel algı geliştirme sistemidir. Ancak Neurosound sistemi sadece işitsel algı geliştirme sisteminden ibaret değildir. Duyusal, bilişsel, duygusal ve akademik gelişimi destekleyen on ayrı programın hepsinin NEUROSOUND markası adı altında birleştirilmiş uygulamalarıdır.

NEUROSOUND sistemi dünyada eşsiz bir sistemdir. İşitsel algı alanında benzer cihazlar ve uygulamalar vardır. Bizim farklılığımız problemi tanıma ve programı bütünsel olarak bireyselleştirme esasına dayanmaktadır. Yani sadece NEUROSOUND cihazı ile uyguladığımız program ile değil duyusal, bilişsel, duygusal ve akademik programlar ile de kişiye özel uygulamalardan oluşmaktadır. Bu kadar çok alana aynı anda cevap verebilen bir başka program yoktur. Çocukların psikolojik, bilişsel ve gelişimsel problemlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan, kalıcı çözümler üreten, gelişimin her safhasını ölçme değerlendirme sistemiyle raporlayan eşsiz bir sistemdir. Bilişsel problemlerin nedenleri ve çözümüne ilişkin yaklaşımlarımız bilimsel veriler ışığında geliştirdiğimiz bize özgü programlardır.

Neurosound programları tıbbi bir tedavi değildir. Neurosound çocukların gelişim, öğrenme ve psiko-sosyal problemlerine, beynimizin nöro plastisite özelliğinden yararlanarak, çözüm sağlayan yöntemler içermektedir. Yaptığımız uygulamalarımızın tabi ki sınırlılıkları da vardır. Tedavi ve ilaç kullanımı gerektiren problemler bizim işimiz değildir. Ancak bir psikiyatr veya nörolog tedavi sürecine ek olarak bizim araçlarımızdan da yararlanabilir. Ayrıca uygulamalarımızı psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, eğitimciler ve çocuk gelişim uzmanları da kullanabilir.

Kısaca Neurosound bir çocuğun psikolojik, fiziksel ve duygusal gelişimini birbiri ile tamamlayan nörogelişimsel programlardan oluşan psikoeğitim metodudur.

Psikoeğitim (psychoeducation): Baş etme becerilerinin ve uzun süreli destek sistemlerinin harekete geçirilmesinin ve alternatif baş etme yöntemlerinin araştırıldığı bir bilgilendirme ve güçlendirme programıdır.

Sesin beyinimizde yarattığı mucize

Neurosound bütünsel bir gelişim programıdır.

Çocukların nöro gelişimsel problemlerinde kalıcı sonuçlar elde edebilmek için bütünsel yaklaşım esastır.

Programlarımız çocukların zeka, duygusal, akademik, psikolojik ve davranışsal gelişimlerini sağlamak üzere tasarlanmış ve birbiri ile entegre edilmiştir.

Her danışanın programı kendisine özel olarak planlanır.

Neurosound programları çocuğun ihtiyacına göre uzun veya kısa programlar şeklinde olabilir.

Ayrıca zorunlu hallerde seansların bir kısmı ev cihazı ile ev ortamında da uygulanabilir.

Neurosound bir tedavi değildir. Ancak program uyguladığımız her çocukta mutlaka gelişim sağlarız.

Neurosound programları kanıta dayalı uygulamalardan oluşur. Bu nedenle programların her safhası ölçümlenir ve raporlanır.

Yarının güçlü ve başarılı bireyleri, bugünün sağlam ve berrak zihinlere sahip çocuklarıdır.

Uzman görüşleri

MEHMET AKİF TOROMAN | MALTEPE

MERVE TAYIZ BABACAN | MUĞLA

REMZİ KESKİN | ÇANAKKALE

Neurosound sonrası veli görüşleri
Basında biz
Neurosound Avantajlarından Faydalanmak İçin Formu Doldurun Sizi Arayalım

Yenilikçi programımızla daha odaklı ve verimli olun. Şimdi iletişime geçin!

  yono rummy

  rummy deity

  betvisa

  yolo247

  sky247

  91 club

  lotus365

  jeetbuzz

  Mksports

  1xbet

  gullybet

  iplwin

  ipl win

  rummy nabob 777

  rummy gold

  rummy nabob

  rummy modern

  rummy apk

  my 11 circle

  dafabet

  Faridabad Satta

  Satta King 786

  Dafabet

  betvisa

  yono rummy