facebook

Dil – Konuşma Becerileri

 Dil gelişimi, bebeğin anne karnında 6 aydan itibaren işitmenin gelişmesiyle birlikte gelişmeye başlar. Doğumdan sonra herhangi bir işitme, nörolojik, motor gelişimi açısından bir problem olmadığı sürece çevresi ile iletişim kurmaya başlar. Neurosound kişiye özel frekanslar ile kulaktan ve kemik yolu ile verilen titreşimler sayesinde beyinde dil ve konuşma becerilerini destekler. Temporal lopta yeni kanallar açarak becerinin gelişme sürecini harekete geçirerek hızlanmasını sağlar.

Dil ve konuşma alanında sıklıkla karşılaşılan artikülasyon ve telaffuz gibi problemler Neurosound programı ile çözülmeyebilir. Ancak özellikle gecikmiş konuşma,  kekemelik veya özgüven problemleri gibi nedenlerle konuşma güçlüğü yaşayan çocuklar için Neurosound uygulamaları oldukça etkilidir.

Neurosound programları yanında MentalTimer uygulamaları da çocukların dil ve konuşma becerilerini geliştirir. MentalTimer uygulamaları da dil ve konuşma merkezini ritmik ve senkronize hareketler yoluyla uyarır. Özellikle gecikmiş konuşma problemi yaşayan, yaşına rağmen akranlarından daha düşük bir seviyede konuşma becerisine sahip çocuklar bu sayede çok kısa sürede konuşma becerisi iyileşir.

Çocuklarda dil ve konuşma alanında probleminin altında yatan nedeni bilmekte önemlidir. Bazı durumlarda çocukların Psikiyatr desteği alması veya bir dil ve konuşma terapisti ile çalışması da gerekebilir. Neurosund merkezlerinde çocukların hangi uzmana ihtiyacı olduğu belirlenir ve ilgili uzmana yönlendirilir. Neurosound programları ile desteklenebileceği belirlenen çocuklar için merkezlerimizde çok yönlü destek uygulamaları yapılır.

NEUROSOUND NEDİR?

Neurosound yüksek frekanslı ses modülasyonu yoluyla nöral sistemi işleyen, işitsel algı geliştirme sistemidir. Ancak Neurosound sistemi sadece işitsel algı geliştirme sisteminden ibaret değildir. Duyusal, bilişsel, duygusal ve akademik gelişimi destekleyen on ayrı programın hepsinin NEUROSOUND markası adı altında birleştirilmiş uygulamalarıdır.

NEUROSOUND sistemi dünyada eşsiz bir sistemdir. İşitsel algı alanında benzer cihazlar ve uygulamalar vardır. Bizim farklılığımız problemi tanıma ve programı bütünsel olarak bireyselleştirme esasına dayanmaktadır. Yani sadece NEUROSOUND cihazı ile uyguladığımız program ile değil duyusal, bilişsel, duygusal ve akademik programlar ile de kişiye özel uygulamalardan oluşmaktadır. Bu kadar çok alana aynı anda cevap verebilen bir başka program yoktur. Çocukların psikolojik, bilişsel ve gelişimsel problemlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan, kalıcı çözümler üreten, gelişimin her safhasını ölçme değerlendirme sistemiyle raporlayan eşsiz bir sistemdir. Bilişsel problemlerin nedenleri ve çözümüne ilişkin yaklaşımlarımız bilimsel veriler ışığında geliştirdiğimiz bize özgü programlardır.

Neurosound programları tıbbi bir tedavi değildir. Neurosound çocukların gelişim, öğrenme ve psiko-sosyal problemlerine, beynimizin nöro plastisite özelliğinden yararlanarak, çözüm sağlayan yöntemler içermektedir. Yaptığımız uygulamalarımızın tabi ki sınırlılıkları da vardır. Tedavi ve ilaç kullanımı gerektiren problemler bizim işimiz değildir. Ancak bir psikiyatr veya nörolog tedavi sürecine ek olarak bizim araçlarımızdan da yararlanabilir. Ayrıca uygulamalarımızı psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, eğitimciler ve çocuk gelişim uzmanları da kullanabilir.

Kısaca Neurosound bir çocuğun psikolojik, fiziksel ve duygusal gelişimini birbiri ile tamamlayan nörogelişimsel programlardan oluşan psikoeğitim metodudur.

Psikoeğitim (psychoeducation): Baş etme becerilerinin ve uzun süreli destek sistemlerinin harekete geçirilmesinin ve alternatif baş etme yöntemlerinin araştırıldığı bir bilgilendirme ve güçlendirme programıdır.

Sesin beyinimizde yarattığı mucize

Neurosound bütünsel bir gelişim programıdır.

Çocukların nöro gelişimsel problemlerinde kalıcı sonuçlar elde edebilmek için bütünsel yaklaşım esastır.

Programlarımız çocukların zeka, duygusal, akademik, psikolojik ve davranışsal gelişimlerini sağlamak üzere tasarlanmış ve birbiri ile entegre edilmiştir.

Her danışanın programı kendisine özel olarak planlanır.

Neurosound programları çocuğun ihtiyacına göre uzun veya kısa programlar şeklinde olabilir.

Ayrıca zorunlu hallerde seansların bir kısmı ev cihazı ile ev ortamında da uygulanabilir.

Neurosound bir tedavi değildir. Ancak program uyguladığımız her çocukta mutlaka gelişim sağlarız.

Neurosound programları kanıta dayalı uygulamalardan oluşur. Bu nedenle programların her safhası ölçümlenir ve raporlanır.

Yarının güçlü ve başarılı bireyleri, bugünün sağlam ve berrak zihinlere sahip çocuklarıdır.

Uzman görüşleri

MEHMET AKİF TOROMAN | MALTEPE

MERVE TAYIZ BABACAN | MUĞLA

REMZİ KESKİN | ÇANAKKALE

Neurosound sonrası veli görüşleri
Basında biz
Neurosound Avantajlarından Faydalanmak İçin Formu Doldurun Sizi Arayalım

Yenilikçi programımızla daha odaklı ve verimli olun. Şimdi iletişime geçin!

  yono rummy

  rummy deity

  betvisa

  yolo247

  sky247

  91 club

  lotus365

  jeetbuzz

  Mksports

  1xbet

  gullybet

  iplwin

  ipl win

  rummy nabob 777

  rummy gold

  rummy nabob

  rummy modern

  rummy apk

  my 11 circle

  dafabet

  Faridabad Satta

  Satta King 786

  Dafabet

  betvisa

  yono rummy