facebook
Otizmli Çocukların Eğitimi Ve Terapisi Can Uğurcan 26 Nisan 2023

Otizmli Çocukların Eğitimi Ve Terapisi

Eğitim ve terapi, otizmli çocukların tedavisi ve yönetiminde birbirine sıkıca bağlı iki temel bileşendir. Otizm; çocuğun çevresiyle iletişim kurma, sosyalleşme ve etkileşim kurma yeteneğini etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Şu anda otizm için bir tedavi bulunmamakla birlikte, otizmli çocukların öğrenmelerine ve önemli beceriler geliştirmelerine yardımcı olabilecek çeşitli eğitimsel ve terapötik yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlardan biri, otizmli çocukların eğitim ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) terapisidir. Bu yazıda, otizmli çocuklar için kullanılan çeşitli eğitim ve terapötik yaklaşımları, özellikle ABA terapisine vurgu yaparak tartışacağız.

Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) terapisi, otistik çocukları eğitmek ve tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. ABA terapisi, öğrenmede pekiştirmenin rolünü vurgulayan davranışçılık ilkelerine dayanır. ABA terapisinin amacı, karmaşık becerileri daha küçük, öğretilebilir parçalara ayırmak ve olumlu davranışları pekiştirmektir. ABA terapisi, arzu edilen davranışları teşvik etmek ve artırmak için ödüller veya övgü gibi pozitif pekiştirmenin kullanılmasını içerir. ABA terapistleri, iletişim, sosyalleşme ve günlük yaşam becerileri gibi alanlarda beceriler geliştirmek için çocuklarla çalışır. ABA terapisi, otizmli çocukların davranış ve becerilerini geliştirmede etkili olduğu kanıtlanmış, kanıta dayalı bir yaklaşımdır.

ABA terapisine ek olarak, otizmli çocuklar için başka eğitimsel ve terapötik yaklaşımlar kullanılabilir. Konuşma terapisi genellikle çocukların dil gelişimi ve kelimeleri ve cümleleri ifade etme yeteneği dâhil olmak üzere iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Ergoterapi, çocukların yazma ve çizme gibi ince motor becerilerinin yanı sıra koşma ve zıplama gibi kaba motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Sosyal beceri eğitimi, çocukların göz teması kurma, paylaşma ve sıra bekleme gibi sosyal durumlarda başkalarıyla nasıl etkileşim kuracaklarını öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bu yaklaşımlar, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına bağlı olarak ABA terapisi ile birlikte veya bağımsız terapiler olarak kullanılabilir.

Otizmli çocukların eğitimi ve terapisi, ebeveynler, eğitimciler ve terapistler arasında ortak bir çaba gerektirir. Ebeveynler, terapi seanslarına katılmak ve evde sürekli destek sağlamak da dahil olmak üzere, çocuklarının gelişimini desteklemede kritik bir rol oynamaktadır. Eğitimciler, otizmli çocukların yapılandırılmış ve destekleyici bir ortamda önemli akademik ve sosyal becerileri öğrenmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olabilir. Terapistler, otizmli çocukların önemli beceri ve davranışlar geliştirmelerine yardımcı olmak için ABA terapisi ve konuşma terapisi gibi özel müdahaleler sağlayabilir. Ebeveynler, eğitimciler ve terapistler birlikte çalışarak otizmli çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına ve tatmin edici yaşamlar sürmelerine yardımcı olabilir.

ABA terapisi, otizmli çocukların önemli beceri ve davranışlar geliştirmelerine yardımcı olabilecek, yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Otizmli çocukların gelişimini desteklemek için konuşma terapisi, uğraşı terapisi ve sosyal beceri eğitimi gibi diğer eğitimsel ve terapötik yaklaşımlara ek olarak da sıklıkla; TEACCH Programından da otistikler için oldukça faydalanılır.

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children) Programı, otizmli bireyler için geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Program, otizmli bireylerin öğrenme, iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

TEACCH Programı’nın sağladığı avantajlar şunlardır:

Bireyselleştirilmiş eğitim: Program, otizmli bireylerin ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş bir eğitim planı sunar. Böylece bireyin öğrenme hızına ve öğrenme tarzına göre program ayarlanarak eğitim verilir.

Görsel destekler: Program, görsel destekler kullanarak otizmli bireylerin öğrenme sürecini kolaylaştırır. Görsel destekler, örneğin resim, grafik, sembol veya renkler gibi materyaller kullanarak öğrenme sürecine destek sağlar.

Sosyal becerilerin geliştirilmesi: TEACCH Programı, otizmli bireylerin sosyal becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Program, bireyin diğer insanlarla etkileşim kurabilmesi için iletişim ve sosyal becerilerini öğretir.

Yapılandırılmış ortam: Program, otizmli bireylerin öğrenme sürecini kolaylaştırmak için yapılandırılmış bir ortam sağlar. Bu yapılandırılmış ortam, bireyin öğrenme sürecinde odaklanmasını kolaylaştırır ve dikkat dağıtıcı faktörleri azaltır.

Aile katılımı: Program, aileleri otizmli bireyin eğitim sürecine dahil eder. Aileler, bireyin öğrenme sürecindeki ilerlemesini takip edebilir ve evde de öğrenme sürecine destek sağlayabilir.

TEACCH Programı’nın avantajları, otizmli bireylerin öğrenme ve sosyal becerilerini geliştirirken aynı zamanda özgüvenlerini de artırır. Bu program, otizmli bireylerin hayat kalitesini yükseltir ve onların topluma uyum sağlamasına yardımcı olur.

Unutmamak gerekir ki; hangi eğitim seçeneğinin otistik birey için uygun olacağının kararını vermek için otistik bireyin belirli bir süre uzmanlar tarafından gözlemlenmesi gerekir. Bu nedenle; tek düze bir eğitim modelini değil bireyin ihtiyacına yönelik bir eğitim sistemini savunuyoruz.