facebook

Dil Gelişimi – Gelişim Psikolojisi

  • Genel
    Çocuklarda Dil Gelişimi
    Dil gelişimi; seslerin, kelimelerin, sayıların, sembollerin anlam kazanması, bu anlamların saklanması ve dilin kurallarına uygun olarak kullanılmasını içeren...

yono rummy